Object

Title: Truss joint with positive eccentricity experimental research = Badania eksperymentalne węzła kratownicy z mimośrodem dodatnim

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Abstract_pl:

W nowoczesnych konstrukcjach stalowych dźwigarów kratownicowych, wykonywanych z kształtowników giętych na zimno, ze względów technologicznych w węzłach kratownic występują mimośrody dodatnie, które powodują powstanie dodatkowego zginania ze ścinaniem w rejonie węzła. W celu określenia rzeczywistej nośności takiego węzła przeprowadzono badania na modelach konstrukcji kratownicy w skali 1:1. ; Badania przeprowadzono w dwóch etapach: pierwszym wstępnym oraz drugim, w którym wykorzystano wnioski z etapu pierwszego. Przeprowadzenie badań wstępnych było pomocne w identyfikacji błędów oraz ich późniejszym usunięciu, co przyczyniło się do uzyskania poprawnych i wiarygodnych wyników badań. W artykule przedstawiono również wstępne analizy numeryczne badanego modelu kratownicy.

Abstract:

Due to the technological reasons in modern lightweight steel trusses, fabricated from cold-formed sections, positive eccentricities appear in the truss nodes what induce additional forces in the truss chords. To account for the real load-carrying capacity of truss node area the steel structure research in scale 1:1 were conducted. ; The experiments consisted of two parts: preliminary and proper one, when conclusions from the first part were applied. Carrying out preliminary studies helped to identify of the research station drawbacks and eliminate most of them, what ensure the appropriate research results. The initial numerical analysis were also conducted what was presented in the paper.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61801

DOI:

10.1515/ceer-2017-0023

Pages:

107-123

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information