Object structure

Creator:

Marcinowski, Jakub

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

On some interesting trends in research of steel and composite structures = O pewnych interesujących trendach w badaniach konstrukcji stalowych i kompozytowych

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Subject and Keywords:

steel structures ; composite structures ; research trends ; ordered papers ; konstrukcje stalowe ; konstrukcje kompozytowe ; kierunki badań ; referaty zamówione

Abstract_pl:

Referat stanowi wprowadzenie do specjalnego numeru czasopisma CEER poświęconego konstrukcjom metalowym i kompozytowym. Zebrano w nim prace zamówione wcześniej u Autorów uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji nt. Konstrukcji Metalowych ICMS`2016, która odbyła się w Zielonej Górze w 2016 roku. Doboru autorów i tematyki zamawianych referatów dokonano we współpracy z sekcją Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W referacie krótko omówiono każdą z prac włączonych do tego specjalnego numeru CEER.

Abstract:

This paper is a kind of introduction to the special issue of CEER devoted to metal and composite structures. Papers collected in this issue were ordered from Authors who took part in International Conference on Metal Structures which was held in Zielona Góra in 2016. Selection of Authors and theme of ordered papers were done in cooperation with Metal Structures Section of the Civil Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences. Selected papers included in this special issue of CEER were shortly presented in this editorial.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0016

Pages:

5-10

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego