Object structure

Creator:

Kostecki, Jakub ; Greinert, Andrzej ; Owoc, Ewelina

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The influence of technical infrastructure on the roundabout areas development = Wpływ infrastruktury technicznej na formę zagospodarowania rond

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

roundabout ; land development ; landform ; hard infrastructure ; rondo ; zagospodarowanie przyrodnicze ; kształtowanie terenu ; infrastruktura techniczna

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono analizę obudowy biologicznej rond w Zielonej Górze na tle infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Podjęto również próbę oceny zastanej sytuacji z uwarunkowaniami planistycznymi. Zauważono wiele różnic między rondami, zależnych od ich wielkości, umiejscowienia, otoczenia, warunków przyrodniczych i technologii kształtowania terenu. ; Ronda powinny zawierać zarówno elementy przyrodnicze, jak instalacje, zwiększając powierzchnię terenów zieleni miejskiej przy równoległym wykorzystaniu powierzchni dla prezentacji dzieł sztuki. Dla Zielonej Góry ma to szczególne znaczenie z racji mnogości rond i dobrego ich usytuowania w strukturze miasta.

Abstract:

The article presents the analysis of roundabouts design aspects including the location of underground and overground infrastructure. Authors also undertake an attempt to assess the existing situation with planning conditions. Many differences depended on the roundabout size, location, surroundings, natural conditions, landform technology used were noted. ; Roundabouts design should include both the natural arrangements and art installations, increasing the area of urban green areas in parallel using the area as a place for works of art exposure. For Zielona Góra urban area this is of particular importance because of the multitude of roundabouts and their good position in the city structure.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0054

Pages:

89-101

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego