Object structure

Creator:

Eckert, Wojciech

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Conservation of the ?Piast? cinema in Słubice: an architectural, urban or moral problem? = Kino ?Piast? w Słubicach. Problem konserwatorski, architektoniczny, urbanistyczny czy moralny?

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

monument ; cinema building ; façade of building ; renovation ; monuments register ; art deco ; cultural landscape ; history ; zabytki ; budynek kina ; fasada budynku ; renowacja ; rejestr zabytków ; krajobraz kulturowy ; historia

Abstract_pl:

Od wielu lat podejmowane są próby skreślenia z rejestru zabytkowych reliktów kina ?Piast? w Słubicach. Pozwoliło by to na ich rozbiórkę i budowę w tym miejscu nowoczesnego obiektu handlowego. Rozebrano już znaczą część budynku, pozostała jedynie elewacja frontowa. ; Fasada kina posiada wyjątkowe w skali regionu wartości artystyczne reprezentując rzadki przykład budynku opracowanego w stylistyce art déco. Budynek jest istotnym elementem krajobrazu kulturowego przygranicznego miasta, obrazuje historię Słubic i Frankfurtu. Jego rozbiórka spowoduje to, że miasto utraci wyjątkowy zabytek, zubożeniu ulegnie też cała pierzeja ulicy przy której się znajduje.

Abstract:

For many years, attempts have been made to remove the relic of the ?Piast? Cinema in the western town of Słubice from Poland`s monuments register. This would allow for its demolition and construction of a modern commercial building on the site. The majority of the building has already be demolished, with only the front elevation remaining. ; The façade of the cinema has unique artistic value, representing a rare example of the art deco style in the region. The building also forms an important part of the cultural landscape of this border town, representing the history of both Słubice and nearby Frankfurt. With its total demolition, Słubice would lose a unique monument and the entire frontage of the street on which it is located would be downgraded.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0049

Pages:

43-50

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego