Object structure

Creator:

Jaranowski, Paweł

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Myśl Jana Pawła II jako odpowiedź na pytania filozoficzne medycyny = John Paul II`s reflections as the answer to philosophical questions posed by medicine

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; nauczanie ; filozofia medycyny

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wybrane elementy nauczania Jana Pawła II dotyczące aspektów filozoficznych w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kulturę ogólną. Rozważa dokonaną przez Jana Pawła II ocenę zagadnień fundamentalnych dla rozwiązywania etycznych dylematów w medycynie: normatywności życia ludzkiego, kryteriów człowieczeństwa, idei osoby, teleologii medycyny. Ponadto daje wgląd w papieską ocenę eksperymentów medycznych na ludziach i transplantacji.

Abstract:

The article presents selected elements of John Paul II`s teaching concerning philosophical aspects in medicine, with particular interest in their impact on general culture. It considers John Paul II`s assessment of issues fundamental for solving ethical dilemmas in medicine: human life normativity, criteria of humanity, the idea of person, teleology of medicine. Further, it offers an insight into papal judgement of medical experiments on humans and transplantion.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

241-250

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego