Object structure

Creator:

Kulesza, Monika

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Jan Paweł II jako romantyk. Uwagi na marginesie papieskich odwołań do dzieł Adama Mickiewicza = John Paul II as a romantic poet. Notes on a fringe of papal recollections of Adam Mickiewicz masterpieces

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; twórczość literacka ; literary work ; Polska ; Poland ; 20 w.

Abstract_pl:

Głównym celem niniejszego artykułu była analiza i wybór z obszernej materii wypowiedzi papieskich, homilii, przemówień i listów nawiązujących do dzieł Adama Mickiewicza. Na podstawie tych odniesień do najsłynniejszego polskiego poety można zauważyć, że dla Jana Pawła II literatura jest podporządkowana treściom spirytualistycznym i teologicznym.

Abstract:

The main purpose of this article was to analyse and select from the extensive matter of papal statemenst, homilies, speeeches and letters references to the Works of Adam Mickiewicz. On the basis of these references to the most famous Polish poet one can observe that for John Paul II the literature is subordinate to the spirituals and theological content.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

155-176

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego