Object structure

Creator:

Krysińska, Katarzyna

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Cisza i światło jako środki wyrażania "sacrum" (na przykładzie "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły i tomiku "Postać w bieli" Czesława Sobkowiaka ) = Silence and light as means for expressing "sacrum" (based on the "Song of the Hidden God" by Karol Wojtyla and the volu me "The person in white" by Czeslaw Sobkowiak)

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; Sobkowiak, Czesław (1950 -) - twórczość ; poezja polska - 20 w. ; polish poetry ; silence ; light ; cisza ; światło

Abstract_pl:

Cisza i światło to wieloaspektowe zjawiska. W "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły oraz tomie "Postać w bieli" Czesława Sobkowiaka mają one szczególne znaczenie metafizyczne. Symbolika tych zjawisk przenika do wiersza Wojtyły i konstytuuje jego znaczenia religijne. ; W ten dialog wpisuje się także poezja Sobkowiaka, inspirowana twórczością papieża Jana Pawła II. W pismach obu autorów cisza i światło stają się nie tylko scenerią spotkania Boga z człowiekiem, ale także środkiem wyrazu sacrum. Jak wyraża się niewyrażalne? Jak to wpływa na relację bosko-ludzką? Na te pytania staram się odpowiedzieć w artykule.

Abstract:

Silence and light are multi-faceted phenomena. In the "Song of the Hidden God" by Karol Wojtyla and the volume "The person in white" by Czeslaw Sobkowiak they have a special metaphysical significance. The symbolism of these phenomena penetrates Wojtyla`s poem and constitutes its religious meanings. ; Sobkowiak`s poetry also fits in this dialogue, under the patronage of Pope John Paul II. In both authors` writing, silence and light become not only the scenery for an encounter between God and man, but also the means of expression of the sacred. How is the inexpressible expressed? How does it affect the divine-human relationship? I try to answer these questions in the article.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

119-129

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego