Object structure

Creator:

Radziszewski, Stefan

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Cóż po papieżu w czasie marnym? Ojciec Jan Góra i jego fascynacja świętością Jana Pawła II. W pięćdziesiątą rocznicę wstąpienia ojca Jana Góry do zakonu = How about pope in this miserable time? Father Jan Góra and his fascination with the sanctity of John Paul II. On the fiftieth anniversary of Fr. Jan Góra`s acceptance to the order

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; Góra, Jan (dominikanin; 1948-2015)

Abstract_pl:

W niniejszym szkicu - analizując rozmowy Jana Grzegorczyka z ojcem Janem Górą - spróbujemy sporządzić portret świętego papieża, którego ojciec Jan uparcie nazywał Janem Pawłem Wielkim. Tajemnica tej wielkości, właśnie w czasie marnym (a każdy czas jest marny, jak pisze Kohelet), na pustyni zniechęcenia, w piekle nihilizmu - stanowi główny przedmiot naszych poszukiwań. ; Reasumując, kim jest Jan Paweł II według Góry albo - żeby w jakiś sposób wprowadzić we właściwą tonację rozmowy o ojcu Janie - jaka jest Ewangelia Jana Pawła Wielkiego, pisana łapą upartego dominikanina?

Abstract:

The question asked by Martin Heidegger applies to every pope, who in the modern world is often seen as a Don Quixote in a white cassock, fighting against the dragon of nihilism. In this sketch, I`m trying to present the fascination with the person of John Paul II, which was recorded in two books-interviews that Jan Grzegorczyk conducted with father Jan Góra OP: "Góra albo jak wyżebrać niebo i człowieka. Rady ojca Jana spisane przez Jana Grzegorczyka" (1999) and "Święty i błazen. Jan Góra w odsłonach Jana Grzegorczyka" (2014). ; The Polish Dominican friar realized the teachings of John Paul II in his ministry, whom he consistently called John Paul the Great . The meetings of young people in Lednica, which were started by father Góra, are a spiritual monument to his fascination with the Pope, whose teachings were for him a recipe for holiness. This essay, written after the death of Jan Góra, is an attempt to answer the question - who is John Paul II according to Jan Góra?

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

41-61

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego