Object structure

Creator:

Heck, Dorota

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Papież polonistów. Kilka uwag o antropologii literackiej, praktycznej retoryce i filologii polskiej w perspektywie myśli Jana Pawła II = Pope of specialists of Polish Literature. A few remarks on literal anthropology, practical rhetoric and Polish Literature in perspective of John Paul II`s thoughts

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; antropologia literacka ; retoryka ; literal anthropology ; rhetoric

Abstract_pl:

Papież Jan Paweł II studiował polonistykę w Krakowie. Był poetą i dramatopisarzem nawiązującym do neoromantycznego stylu literatury Młodej Polski. Bronił polskiej tradycji w globalizującym się współczesnym świecie. Jego antropologia literacka i praktyczna retoryka opierały się na tej trudnej tradycji i cywilizacji łacińskiej. Ze względu na swoją głęboką metafizyczną mądrość nadal inspirują wielu studentów filologii polskiej.

Abstract:

The pope, John Paul 2, was a former student of Polish philology in Cracow. He was a poet and play writer alluding to neoromantic style of Young Poland literature. He defended Polish tradition in the globalizing modern world. His literary anthropology and practical rhetoric were founded on this challenging tradition and on Latin civilization. Because of their deep metaphysical wisdom they are still inspiring for many literary critics students of Polish philology.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

31-40

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego