Object structure

Creator:

Domke, Radosław

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Awans cywilizacyjny i społeczny polskiego robotnika w epoce gierkowskiej. Mit a rzeczywistość = Social and civilizational advance of polish worker in Gierek`s decade. Myth and reality

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

awans cywilizacyjny ; robotnicy - 20 w. ; PRL ; civilizational advance ; workers ; Poland ; 20 w.

Abstract_pl:

Artykuł omawia zagadnienie związane z awansem społecznym, jak i cywilizacyjnym polskiego robotnika w latach 1971-1980. Stara się ukazać faktyczne procesy na tle oficjalnej propagandy partyjno-państwowej oraz panujących stereotypów na temat tej grupy społeczno-zawodowej. Porusza zatem zagadnienia związane z dochodami realnymi, stosunkami w rodzinie, spędzaniem czasu wolnego, patologiami społecznymi oraz uczestnictwem w kulturze. ; Tekst dotyka również nietypowej grupy społeczno-zawodowej, jaką byli chłoporobotnicy, czyli osoby zamieszkałe na wsi, a pracujące w mieście. Treść dotyczy nie tylko pracowników wielkich zakładów przemysłowych, jak huty czy stocznie, lecz również robotników zatrudnionych w spółdzielniach produkcyjnych na wsi, jak i w niewielkich przedsiębiorstwach w mieście.

Abstract:

Article is abort Social and civilizational advance of polish worker in 1971-1980. It shows processes of propaganda of communist party and the state and stereotypes about those social group. It tooks plots about payment, relationships in families, leisure time, social pathologies, and partici- pation in culture. ; The paper also concerned the untypical social groups which was in communism ?peasent-workers?, people who live on the country but work in factories in the city.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

245-268

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II