Object structure

Creator:

Nijaki, Ireneusz

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Mobbing - patologia zakładu pracy = Mobbing - a workplace pathology

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

mobbing ; rynek pracy ; bezrobocie

Abstract_pl:

Nadwyżka siły roboczej sprawia, że współczesny rynek pracy jest podatny na różnezjawiska patologiczne. Należą do nich pracoholizm, wypalenie czy mobbing. Zgodnie z zapisami ?Kodeksu pracy? mobbing to działania lub formy zachowań skierowane do pracowników, wywołujące u nich niską ocenę ich przydatności zawodowej i będące skutkiem lub mające na celu poniżenie, ośmieszenie, izolację lub eliminację takich pracowników z zespołów. ; Skutki mobbingu dotyczą w szczególności ofiar, ich rodzin oraz całego społeczeństwa, które ponosi koszty mobbingu. Metody walki z mobbingiem można podzielić na trzy typy: psychologiczne, społeczne i prawne.

Abstract:

Due to the surplus of workforce, the contemporary labour market is susceptible to various pathological phenomena. These include workaholism, burn-out or mobbing. According to the provisions of the Labour Code, mobbing means actions or forms of behaviour directed at employees, triggering among them low esteem of their professional suitability and resulting or aimed at humiliation, ridicule, isolation or elimination of such employees from teams. ; The results of mobbing apply in particular to victims, their families as well as the whole society which incurs the costs of mobbing. The methods of fighting against mobbing can be divided into three types: psychological, social and legal.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

301-316

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego