Object

Title: Poczucie podmiotowości menedżerów firm międzynarodowych w województwie lubuskim = Feeling of subjectivity of international firms managers in the Lubuskie province

Creator:

Zygadło, Andrzej

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Abstract_pl:

Głównym zadaniem artykułu jest ukazanie dylematów i ograniczeń związanych z indywidualnym poczuciem podmiotowości reprezentowanym przez menedżerów międzynarodowych firm. Lepszy rozwój małych i średnich firm międzynarodowych w regionie lubuskim może stworzyć dobre warunki pracy dla dobrze wykształconych polskich menedżerów. ; Domagają się nie tylko dobrze płatnej pracy, samochodów służbowych i telefonów komórkowych. Muszą czuć, że są traktowani jako jednostki. Stworzone dla nich warunki pracy powinny pomóc im w osiągnięciu własnego sukcesu, a także zysku zarówno dla firmy, jak i dla nich.

Abstract:

The main task of this article is to show the dilemmas and limitations related to the individual feeling of subjectivity represented by managers of international firms. A better development of small and medium international firms in the Lubuskie region may create good work conditions for well educated Polish managers. ; They demand not only well paid jobs, business cars and mobile telephones. They have to feel they are treated as individuals. The conditions of work created for them should help them to achieve their own success as well as profit both for the firm and for them.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59629

Pages:

237-258

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information