Object structure

Creator:

Gandecka, Agnieszka

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Drobni przedsiębiorcy w wojewodztwie lubuskim = Small business people in the Lubuskie region

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; small business ; przedsiębiorczość ; małe przedsiębiorstwo ; badania

Abstract_pl:

Artykuł ukazuje specyficzne uwarunkowania województwa lubuskiego jako regionu inicjatyw gospodarczych w okresie transformacji ustrojowej. Badanie przeprowadzono w 2005 roku. Objęto nimi osoby do 35 roku życia reprezentujące drobnych przedsiębiorców. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę przyczyn i okoliczności zakładania samodzielnej działalności gospodarczej oraz poznanie opinii na temat województwa lubuskiego jako obszaru zakładania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Abstract:

The article shows specific factors of the Lubuskie province as a region of economic initiatives in the period of political system transformation. The research was carried out in 2005. People under 35 years of age representing small business were researched. The studies made it possible to analyse the reasons for and circumstances of setting up an independent business and find opinions about Lubuskie as an area of starting and running an independent enterprise.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

221-236

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego