Object structure

Creator:

Wywiał, Anna

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Stowarzyszenie społeczne ?Kreator?= ?Kreator? Social Society

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; Stowarzyszenie społeczne "Kreator" ; stowarzyszenia ; społeczność lokalna

Abstract_pl:

Towarzystwo Społeczne ?Kreator? jest organizacją pozarządową założoną w 2002 roku o statusie ?organizacji pożytku społecznego?. Działa głównie na terenie województwa lubuskiego, inicjując i prowadząc różnego rodzaju działania skierowane do wszystkich grup wiekowych i ważne ze społecznego punktu widzenia. ; Do najczęstszych zagadnień, którymi się zajmuje, należą: promocja zdrowia, ochrona środowiska, kultura i edukacja, współpraca z instytucjami edukacyjnymi oraz działalność charytatywna. Od 2004 roku wydaje bezpłatny kwartalnik ?Zielone Lubuskie? opisujący zagadnienia ochrony środowiska. Towarzystwo otrzymało szereg nagród i wyróżnień.

Abstract:

The ?Kreator? Social Society is a non-governmental organization founded in 2002 with a ?social benefit organization? status. It operates mainly in the Lubuskie region, initiating and conducting all sorts of activities addressed to all age groups and important from the social point of view. ; The most frequent issues it deals with include: healthcare promotion, environmental protection, culture and education, cooperation with educational institutions as well as charity. Since 2004 it publishes a complimentary quarterly ?Zielone Lubuskie? describing environmental issues. The Society has received a number of awards and distinctions.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

209-218

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego