Object structure

Creator:

Mianowska, Edyta

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? Osobowościowe uwarunkowania stosunku do szkoły zielonogórskich gimnazjalistów = Why don`t students like school? Personality factors of attitude to school represented by lower secondary school students in Zielona Góra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; szkolnictwo ponadpodstawowe ; uczniowie gimnazjów ; badania

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie zróżnicowań stosunku zielonogórskich gimnazjalistów do szkoły oraz omówienie wybranych uwarunkowań wpływających na przyjmowanie przez uczniów odmiennych stanowisk wobec szkoły. Rozpoznania rożnych typów stosunku do szkoły i analiz wybranych zależności dokonano w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2003 roku wśród 4792 uczniów trzecich klas gimnazjum. ; Pierwsza część artykułu zawiera diagnozę stosunku uczniów do szkoły, opartą na rozpoznaniu stosunku uczniów do obowiązków szkolnych i ich samopoczucia w szkole. W tym fragmencie omówione są zróżnicowania pomiędzy rożnymi typami stosunku do szkoły. Próbą odpowiedzi na pytanie postawione w tytule są rozważania podjęte w drugiej części artykułu. ; Celem relacjonowanych analiz jest poszukiwanie związków między czynnikami osobowościowymi gimnazjalistów a typem przejawianego stosunku do szkoły, który ? jak pokazują badania ? charakteryzować się może wyraźną pozytywną lub negatywną oceną szkoły, jak i pewną jej ambiwalencją. Artykuł kończy omówienie ustaleń empirycznych.

Abstract:

Students are the objects at school. Lower secondary school (gimnazjum) is a new type of school which is estimated in various ways. The article shows the variety of students` attitudes to their schools. During the research the students` attitude to their school obligations and how they feel at school were empirically studied. The article also presents determinants of lower secondary school students` attitude to their own schools.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

99-119

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego