Object structure

Creator:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Oferta edukacyjna dla młodzieży w województwie lubuskim = Educational offer to the youth in the Lubuskie province

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; szkolnictwo polskie ; Młodzież - nauczanie

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono dane dotyczące oferty edukacyjnej szkół w Polsce i w woj. lubuskim. W 1992 roku w Polsce rozpoczęła się reforma systemu edukacji. Szkoła podstawowa trwa 6 lat, następnie 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum lub 4 lata technikum. W latach 70. i 80. XX w. 60% uczniów po szkole podstawowej uczęszczało do szkół zawodowych, z czego 40% wybierało szkoły, które kończyły się egzaminem. ; Obecnie wszyscy uczniowie uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów. Następnie 13% uczniów trafia do szkół zawodowych, tyle samo do liceów profilowanych, które przygotowują uczniów do pracy, 30% wybiera technika i 30% licea ogólnokształcące.Większość szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce to szkoły publiczne.

Abstract:

The article presents data concerning educational offers of schools in Poland and in the Lubuskie province. In 1992 in Poland a reform of the education system began. Now primary school lasts 6 years, then there are 3 years of lower secondary school, then 3 years of high school or 4 years of technical college. In the 1970s and 1980s, 60% of pupils after elementary school attended vocational schools and 40% of them chose schools which ended with an exam. Only 10% of young people began studying. ; Now all pupils attend primary schools and lower secondary schools. Then, 13% of pupils go to vocational schools, the same number to specialized secondary schools which prepare pupils for work, 30% choose technical colleges and 30% secondary schools which give general education. Most of primary, lower secondary and high schools in Poland are public. ; Only 5% of primary schools, 10% of lower secondary schools and technical colleges and 18% of secondary schools (with general education) are charter (or better community) and private schools. There are more private schools after secondary schools and at higher levels. Among them there are 64% of colleges and 70% of higher level schools. But in these schools there are only 50% of young people, the rest of them study at state schools and universities.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-82

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego