Object

Title: "Marmur", "morena czołowa", "kamień polny", "kamień reński", "piaskowiec czerwony i biały", "węgiel brunatny"...Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu utrwalonych w wybranych współczesnych przewodnikach po Ziemi Lubuskiej = "Marble", "terminal moralne", "field stone", "rhinestone", "red and white sandstone", "brown coal"... Stones of Zielona Góra. Zielona Góra of stones. A few lit(h)olinguistic-culturological remarks on stones in the City of Wine preserved in selected contemporary Ziemia Lubuska region guidebooks

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Abstract_pl:

Przedmiotem refleksji są tym razem kamienie i nazwy związane z kamieniami występującymi w różnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych przestrzeniach Miasta Srok. Relacja "przestrzeń - miasto - kamień" stała się inspiracją do uwag na temat kamieni funkcjonujących, między innymi w: a) zielonogórskim krajobrazie ("morena czołowa", "węgiel brunatny", "głaz pamiątkowy", "lapidarium"), b) zielonogórskiej architekturze świeckiej ("mury obronne z kamieni polnych", "uliczny bruk", "kamienne fundamenty"), c) zielonogórskiej architekturze sakralnej ("kamienna kapliczka" - "Kaplica na Winnicy", "kamienne zworniki", "kamienna rokokowa chrzcielnica"), d) zielonogórskim muzeum ("ciężkie kamienie/hańbiące kamienie"), e) zielonogórskiej firmie jubilerskiej ("bursztyn", "perła", "koral"). Wymienione i zinterpretowane w szkicu kamienie oraz ich nazwy, inkrustujące przestrzenie Zielonej Góry, sprawiają, że Winny Gród był i jest miejskim fenomenem, w którego palimpsestowe warstwy na stałe wpisały się kamienne elementy natury i kultury.

Abstract:

The lit(h)olinguistics reflection focuses on stones and names relating to stones present in the City of Magpies' various open and closed spaces. The relation "space - city - stone" became an inspiration to comment on multiple stones found in Zielona Góra in, among others: a) landscape ("terminal moraine", "brown coal", "memorial stone", "lapidarium"), b) secular architecture ("city walls made of fieldstones", "sidewalk", "stone foundations"), c) sacral architecture ("medieval stone chapel in a vineyard", "keystones", "rococo stone baptismal font"), d) museum ("shaming heavy Stones"), e) jeweller company ("amber", "pearl", "coral"). Stones, which spatially embellish Zielona Góra, and their names were listed and interpreted in the text. They make the City of Wine the urban phenomenon, into which palimpsest layers the stone elements of nature and culture have permanently inscribed themselves.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59349

DOI:

click here to follow the link

Pages:

199-215

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

Dec 15, 2021

Number of object content hits:

251

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/66841

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information