Object structure

Creator:

Pyrek, Sebastian

Contributor:

Osękowski, Czesław (1952- ) - red. ; Skobelski, Robert - red.

Title:

Powołanie Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" województwa zielonogórskiego

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 31

Subject and Keywords:

Komitet Obywatelski "Solidarność" ; województwo zielonogórskie ; wybory parlamentarne ; historia ; od 1989 r.

Abstract_pl:

7 kwietnia 1989 roku Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" postanowiła, że związek nie będzie organizował wyborów i nie weźmie w nich udziału. Zwrócił się do KO przy Lechu Wałęsie, aby ten utworzył listę kandydatów ze środowisk solidarnościowo-opozycyjnych i zajął się ich kampanią wyborczą. ; W myśl podjętej wówczas uchwały KKW w każdym regionie lub województwie miały powstać komitety obywatelskie obejmujące opozycyjne środowiska społeczne, które przedstawiłyby "Solidarność" listy regionalne, na podstawie których utworzono by jedną listę kandydatów w skali kraju. ; Taka była geneza powołania 6 kwietnia 1989 r. z inicjatywy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze, Rady Wojewódzkiej NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, zielonogórskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Ruchu Młodzieży Niezależnej - Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" województwa zielonogórskiego. W skład grupy inicjatywnej weszli również przedstawiciele Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego, przedstawiciele samorządu pracowniczego i niezależni przedsiębiorcy.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

197-211

Source:

Rocznik Lubuski, tom 31

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego