Object

Title: Religijny obrzęd dualistyczny w średniowieczu: rozbudowana formuła semantyczna

Creator:

Angutek, Dorota (1963- )

Date:

2004

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Leszkowicz-Baczyńska, Żywia - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 30

Abstract_pl:

W mojej wypowiedzi pragnę zaproponować, by semantyczny zakres współczesnego pojęcia obrzędu religijnego znacznie poszerzyć dla praktyki kulturowej średniowiecza. Prześledziwszy liczne przykłady zachowań ludzi średniowiecza, przy uwzględnieniu ich współczynnika humanistycznego, doszłam do wniosku, że nawet z pozoru świeckie zachowania miały wówczas sakralny charakter. ; Przyjęcie takiego poglądu wynika z konsekwentnego posługiwania się terminem ?obrzęd?, albowiem jeśli chcemy uwypuklić sakralny wymiar średniowiecza, to musimy przyznać, że czynności społeczne ze względu na to, iż były w większości podporządkowane światopoglądowi chrześcijańskiemu, były znacznie szerzej zrytualizowane niż w epoce nowożytnej. ; Szeroki zasięg treści chrześcijańskich i podporządkowanie im organizacji społecznej mimo wielu odniesień do ?świata diabelskiego? uświadamia, że praktyka społeczna realizowana w większości zrytualizowanych czynności tworzyła w istocie obrzędy. Średniowiecze ogarnięte jest wizją wspólnoty, stąd wiele czynności miało charakter integracyjny i wspólnotowy - te będę obejmować nazwą obrzęd religijny.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59081

Pages:

185-193

Source:

Rocznik Lubuski, tom 30

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information