Object structure

Creator:

Krawczyk, Danuta

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Kościoły ewangelickie wobec wybranych kwestii międzynarodowych i społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku = Ewangelic churches on selected questions international and socio-political in Poland after 1989

Group publication title:

Studia Zachodnie, 19

Subject and Keywords:

Kościół Ewangelicko-Augsburski ; Kościół Ewangelicko-Reformowany ; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny ; Polska Rada Ekumeniczna ; Wspólna Europa ; integracja europejska ; posłanie wielkanocne ; Dialog po Canberze ; Leuenberska Wspólnota Kościołów ; antysemityzm ; wojna domowa ; rezolucja ; uchodźca ; terroryzm międzynarodowy ; homoseksualizm ; poronienie sztuczne ; eutanazja ; Lutheran Church in Poland ; Reformed Church in Poland ; Evangelical Methodist Chuch in Poland ; Polish ecumenical council ; Common Europe ; European integration ; Easter message ; Dialog after Canberra ; Leuenbersk Community Churches ; anti-Semitism ; civil war ; resolution ; refugees ; international terrorism ; homosexuality ; abortion ; euthanasia

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono stanowisko środowiska ewangelickiego wobec wybranych kwestii międzynarodowych i społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku. Omówiono w nim zagadnienia związane ze stosunkami polsko-niemieckimi, przystąpieniem Polski do NATO i Unii Europejskiej. ; Przedstawiono stanowisko Kościołów ewangelickich wobec problematyki żydowskieji państwa Izrael, konfliktu na Bałkanach, a także kwestię iracką i problem terroryzmu międzynarodowego. Nakreślono stosunek środowiska ewangelickiego do problemów społecznych współczesnego świata: homoseksualizmu, aborcji i eutanazji.

Abstract:

The article presents the position of the Protestant environment to a selected number of international issues and socio-political changes in Poland after 1989. The article discusses issuesrelated to Polish-German relations, the Polish accession to NATO and the European Union. ; The article presents the position of evangelical churches to Jewish issues and the state of Israel, conflict in the Balkans, as well as the Iraqi issue and the problem of international terrorism. It shows the ratio of evangelical environment to social problems of the modern world: homosexuality, abortion and euthanasia.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

229-242

Source:

Studia Zachodnie, tom 19

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II