Object structure

Creator:

Koteluk, Daniel

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Osada wiejska Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1945-1947 = Czerwieńsk rural settlement of Zielona Gora District during the years 1945-1947

Group publication title:

Studia Zachodnie, 19

Subject and Keywords:

Czerwieńsk ; powiat zielonogórski ; Polska Partia Robotnicza (PPR) ; Polskie Stronnictwo Ludowe ; Zoń, Ignacy (ksiądz; 1915-1967) ; Zielona Gora District ; Polish Workers` Party ; Polish People`s Party

Abstract_pl:

W lutym 1945 r., położony na północ od Zielonej Góry oraz w pobliżu koryta rzeki Odry, Czerwieńsk zajęli żołnierze radzieccy 3. armii gwardii I Frontu Ukraińskiego. Zniszczenia wojenne były na tym poniemieckim terenie niewielkie, gdyż szacowano je od 2% do 3%. W następstwie konferencji poczdamskiej Ziemie Zachodnie i Północne łącznie z tym ośrodkiem znalazły się w granicach państwa polskiego. ; Od 1945 do 1947 r. Czerwieńsk należał administracyjnie do powiatu zielonogórskiego. W listopadzie 1945 r. zasiedlona przez ludność polską miejscowość straciła prawa miejskie, stając się osadą wiejską. We wspomnianym roku zameldowane były tutaj 63 rodziny. Posługę duszpasterską sprawował w parafii pw. św. Wojciecha do czasu bezpodstawnego uwięzienia przez władze komunistyczne proboszcz ks. Ignacy Zoń. ; W latach 1945-1947 położono kres lokalnym wypadkom zbrojnym, a także zniszczono opozycję zrzeszoną pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tej sytuacji Polska Partia Robotnicza skupiła pełnię władzy w Czerwieńsku.

Abstract:

Czerwieńsk rural settlement of Zielona Gora District during the years 1945-1947. InFebruary 1945, Czerwieńsk, located north of Zielona Gora and near the Odra River, was occupied by Soviet soldiers of the 3rd Guards Army of the First Ukrainian Front. War damage on these formerly German lands was minor, it was estimated from 2% to 3%. Following the Potsdam Conference, northern and western territories, including Czerwieńsk, became a part of the Polish State. ; From 1945 to 1947 Czerwieńsk administratively belonged to Zielona Gora District. In November 1945 after being inhabited by the Polish people it lost its municipal rights and became a rural settlement; 63 families were registered that year in Czerwieńsk. The St. Wojciech Parish was ministered by a parish priest Ignacy Zoń until he was unjustifiably imprisoned by communist authorities. ; Local armed incidents were put to an end during the years 1945-1947; the opposition under the aegis of Polish People`s Party was destroyed as well. As a result the Polish Workers` Party gained all the power in Czerwieńsk.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

147-161

Source:

Studia Zachodnie, tom 19

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II