Object

Title: Zdrowie i choroba w Prusach 1871-1918 = Health and Illness in Prussia in 1871-1918

Creator:

Łukasiewicz, Dariusz

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 19

Abstract_pl:

Druga połowa XIX w. oznaczała przyśpieszoną industrializację w Niemczech, a zwłaszcza w zachodniej części Prus i w Berlinie, także na Śląsku. Bardzo szybko powstawały wielkie aglomeracje miejskie z zagęszczeniem ludności robotniczej, w znacznym stopniu posiadającej zdrowotnie nieodpowiednie warunki mieszkaniowe i zbyt niskie wynagrodzenia. Przedsiębiorcy i władze komunalne oraz państwowe dostrzegały narastanie niebezpieczeństwa wybuchu epidemii oraz narastanie napięć społecznych, które mogły się przekształcić w krwawe starcia. ; Aby poprawić sytuację, rozwijano system ubezpieczeń zdrowotnych (Kasy Chorych). Przyśpieszeniu uległ rozwój sieci nowoczesnych już szpitali (Krankenhaus). Następowało rozszerzanie sieci opieki zdrowotnej na większą część populacji, wzrastało też poczucie prawa do opieki lekarskiej ze strony ludności. Wdrażano racjonalizację zachowań zdrowotnych przez implantację szczepień ochronnych. ; Upowszechnianie szkolnictwa i alfabetyzacja ułatwiały zmiany w mentalności i poprawiały zachowania zdrowotne. Przede wszystkim jednak postępowała organizacja administracji centralnej, prowincjonalnej i komunalnej. Rozwijała się sieć szkolnictwa medycznego, farmaceutycznego i położniczego. ; W 1870 r. było w Prusach 7531 studentów medycyny, a w 1909 - 24 407. Stanowili oni 1/3-1/5 ogółu studentów. Ustalone komisje udzielały koncesji na prowadzenie aptek i praktyki lekarskiej, chirurgów, akuszerek i balwierzy. W 1825 r. zlikwidowano cechowy charakter chirurgów i wprowadzono ujednolicone wykształcenie lekarskie. W 1901 r. było w Prusach 519 lekarzy powiatowych. ; W 1855 r. Prusy posiadały 681 szpitali, 942 szpitale w 1871 i 1913 - 1042. Najczęściej były to placówki komunalne. W 1913 r. koszty leczenia 56% pacjentów w Prusach pokrywane były przez kasy ubogich, w 36,5% z ubezpieczenia społecznego, w 8,3% opłacone były prywatnie, a w 1,2% z innych źródeł. ; Na przełomie XIX i XX w. nastąpiły kolejne odkrycia medyczne, np. w zakresie bakteriologii, aseptyki i higieny, pojawiły się aparaty rentgenowski, odkrycia w zakresie chorób dróg płciowych, gruźlicy i wiele innych, które dokonały rewolucji w leczeniu i długości życia.

Abstract:

The second half of the 19th century was a time when industrialisation accelerated in Germany, particularly in the west of Prussia, Berlin and Silesia. Large urban centres developed rapidly, densely populated by labourers whose housing conditions were largely inadequate and their wages insufficient. Business owners, town councils as well as state authorities noticed the growing risk of an epidemic and increasing social unrest which could lead to bloodshed. ; To alleviate the problems they developed a system of social insurance (Health Funds). The network of hospitals (singular Krankenhaus), which were already quite modern, was developed faster. The healthcare system was becoming available to a larger part of the population. Moreover, an increasing number of people felt entitled to access to healthcare. Health-seeking behaviour was also improved owing to the implementationof vaccinations. ; The popularisation of education and teaching of literacy skills facilitated the process of changing people?s mindset and improved the state of health-seeking behaviour. Above all, the organising of central, provincial and town administration made a progress. Medical, pharmaceutical and midwifery schools were being opened. ; In 1870 in Prussia there were 7531 medicine students, while in 1909 there were as many as 24.407 of them. They comprised a fifth to a third of the entire student population. There existed boards that issued permits to run pharmacies and clinics of physicians, surgeons, midwives and barber surgeons. In 1825 the guild-based system of thesurgeon profession was abolished and common regulations in the medical profession implemented. In 1901 in Prussia there were 519 local practitioners. ; In 1855 Prussia had 681 hospitals, in 1871 942 hospitals and in 1913 1042 hospitals. Most of them were municipal health centres. In 1913 the treatment costs of 56% of patients in Prussia were covered by poverty funds, 36.5% by social security, 8.3% by private funds and 1.2% came from other sources. ; At the turn of the 19th and 20th c. medical discoveries, e.g. in bacteriology, aseptic technique and hygiene, the invention of the X-ray machine, discoveries in the areas of STDs, tuberculosis and many other illnesses brought about a revolution in treatment and changed life expectancy.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58690

Pages:

87-118

Source:

Studia Zachodnie, tom 19

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Mar 1, 2023

In our library since:

Jul 9, 2021

Number of object content hits:

138

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/65464

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information