Object

Title: Gmerki oraz pieczęcie herbowe mieszczan (uwagi w związku z odnalezieniem na terenie badań archeologicznych w Gdańsku przy ulicy 3 Maja dwóch nieznanych dotychczas zabytków sfragistyki mieszczańskiej o metryce XV- i XVI-wiecznej) = House Marks and The Coat of Arms of the Burghers (comments in connection with the discovery of two unknown sigillographic finds at excavation in Gdańsk at 3 Maja Street)

Creator:

Bobowski, Bogdan

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 19

Abstract_pl:

W opracowaniu wskazuje się na potrzebę zróżnicowanego traktowania herbu i gmerku mieszczańskiego jako zupełnie różnych zjawisk. Gmerki pełniły funkcję znaków indywidualno-tożsamościowych, którymi znakowano należące do posiadaczy gmerków ruchomości, domy, zwierzęta itp. Potwierdzały one jakość i autentyczność zbywanych towarów. Ich upowszechnienie w różnych częściach Europy nastąpiło w XVI i XVII w., ale najwcześniejsze na ziemiach polskich pojawiły się już w XIV w. ; Gmerk jako znak utrwalony w formie linii, kresek bądź rożnych figur geometrycznych bez względu na to czy był umieszczony na tarczy, czy w polu pieczęci, stanowił znak indywidualno-tożsamościowy, a zatem był znakiem ściśle personalnym, natomiast sygnet z godłem figuralnym, wyrażonym m.in. w postaci narzędzi pracy był pieczęcią herbową. Herb symbolizował przynależność jego posiadacza do rodziny. Rycina 1 prezentuje gmerk z kompozycją belkową, a rycina 2 przedstawia stempel pieczęci herbowej z godłem figuralnym w formie narzędzia pracy. Oba zabytki wyeksplorowane zostały w Gdańsku przy ul. 3 Maja 8 w trakcie ratowniczych badań archeologicznych.

Abstract:

The aim of this article is to indicate diversity of the Heraldic Seals and the House Marks as a completely different phenomena. House Marks served as signs of individuality-identity, chich labeled belongings, tools, houses, etc. They confirmed the quality and authenticity of the sold goods. Their popularity in different parts of Europe took place in the 16th and 17th century. The earliestHouse Marks in Poland have been noticed in the 14th century. ; House Mark as a mark made in the form of lines, dashes or various geometric figures was a sign of individuality-identity. House Mark was a strictly personal sign. Signet ring with the figural emblem, expressed in the form of tools was the Heraldic Seal. Coat of Arms symbolized holders membership to the family.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58685

Pages:

9-16

Source:

Studia Zachodnie, tom 19

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Mar 1, 2023

In our library since:

Jul 8, 2021

Number of object content hits:

289

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/65459

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information