Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Literatura popularna jako źródło wiedzy specjalistycznej. Leksyka medyczna w serii "Medical Romance" = Popular literature as a source of specialist knowledge. Medical lexicon in the "Medical Romance" series

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

literatura popularna ; medycyna ; romans ; słownictwo ; popular literature ; medicines ; romance ; vocabulary

Abstract_pl:

Celem tekstu jest przedstawienie leksyki związanej z medycyną w wybranych książkach z serii "Harlequin Medical". Wyodrębniono m.in. określenia nazywające choroby (np. białaczka, cukrzyca, perforacja wyrostka robaczkowego), leczenie i diagnozę (operacja, cewnikowanie, analiza krwi), lekarstwa (np. insulina, roztwór soli, gammaglubulina), ludzi (np. pediatra, sanitariusz, pacjent) i miejsca (np. przychodnia, szpital, sala operacyjna). Analiza ilościowa tekstów wykazuje, że leksyka związana z medycyną jest bogata i może być źródłem wiedzy specjalistycznej. Kwestie medyczne w tej serii zdominowały tematykę związaną z uczuciami i erotyką.

Abstract:

The purpose of the text is to present a medical lexicon in selected books from the "Harlequin Medical" series. To achieve this, I used the semantic fields method, namely, the terms naming diseases (e.g. leukemia, diabetes, appendicitis), treatment or diagnosis (surgery, catheterisation, blood analysis), medicines (e.g. insulin, saline, gammaglubulin), people (e.g. paediatrician, paramedic, patient) and places (e.g. clinic, hospital, operating room) were isolated and identified. Quantitative analysis of the texts shows that the lexicon related to medicine is extensive and can be a source of specialist knowledge. Medical themes in this series dominated matters related to feelings and eroticism.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a10

Pages:

149-165

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego