Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej = Linguistic and culturological characteristics of Polish Borderlands cuisine preserved in selected regional studies on Ziemia Lubuska region

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

kulinaria ; język ; kultura ; Kresy Wschodnie ; Ziemia Lubuska ; cuisine ; language ; culture ; Polish Eastern Borderlands

Abstract_pl:

Kulinaria to integralny element każdej, również polskiej, kultury. Niniejszy szkic jest językowo-kulturologiczną refleksją o kresowych daniach, potrawach, napojach (jak np. kutia, kumpiak, mamałyga, nadzianka, strudla, paska, "sosnówka"?), które współtworzą regionalny "tygiel smaków", a tym samym "kulinarny tygiel" Ziemi Lubuskiej.

Abstract:

Cuisine is an integral element of any also Polish, culture. This article is a linguistic­culturological reflection on Polish Borderlands` dishes and beverages (e.g. kutia ?wheat grain, poppy seeds and honey dish`, kumpiak "cured ham", mamałyga "maise fluor porridge", nadzianka "potato stuffed intestines", strudel, paska "Easter bread", "sosnówka" "pine liqueur") which are a part of regional "melting pot of flavors", and therefore the "culinary melting pot" of Ziemia Lubuska region.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a9

Pages:

141-148

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego