Creator:

Magda-Adamowicz, Marzenna

Title:

Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I-III

Subject and Keywords:

nauczyciele nauczania początkowego ; pedagogika ; twórczość ; praca ; socjologia i społeczeństwo ; metoda ; Polska ; od 1989 r.

Abstract_pl:

Tytułem nadrzędnym rozprawy uczyniono wizerunek, co oznacza faktyczny obraz (mający charakter poznawczy) współczesnego twórczego pedagogicznie nauczyciela klas początkowych. Nie jest to jednak idealny model, dzięki któremu miałoby nastąpić utożsamianie z nim oryginału. ; Model fizyczny, materialny, wyobrażeniowy (czyli mający charakter poglądowy) toobraz oryginału, jest on zawsze abstrakcyjny i idealny. Zatem tutaj wizerunek obejmuje istotę, sens i opis środowiska zawodowego oraz wykaz znaczących cech osobowości i ich układy twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I-III. ; Przeprowadzone badania racjonalnie i sukcesywnie wzbogacają teorię naukową, która jednocześnie stanowi podstawę praktycznego działania. Natomiast wyznaczony cel prakseologiczny wynika z możliwości zastosowania teoretycznej interpretacji otrzymanych wyników w bezpośrednim działaniu (z wstępu).

Abstract:

Pedagogical creativity of a teacher is indispensable, not only in his personal and professional development, but also in the development of his pupils. It is him who represents an example to follow, shows ways and methods of activating creative attitudes. ; There is no doubt that contemporary teacher should not only create and acquire novelties but also to be able to understand situations in which he participates; he should be aware of the influence that he has on shaping his pupils, sense of activities in which he takes part. ; In that way we rationally successively enrich scientific theory, which constitutes the basis for practical activity. However pracseological target of the research, as well as the whole work, results from possibility of applying theoretical interpretation of results obtained in direct activity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego