Creator:

Magda-Adamowicz, Marzenna

Title:

Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej

Subject and Keywords:

nauczyciele nauczania początkowego ; myślenie twórcze ; szkolenia ; pedagogika ; nauczanie ; efektywność ; szkolnictwo wyższe ; Polska ; od 1989 r.

Abstract_pl:

O wyborze tematyki i kierunku rozważań teoretycznych i badań empirycznychzadecydowało osobiste zainteresowanie autorki twórczością pedagogiczną nauczycieli.Dodajmy, że ograniczono studia empiryczne do nauczyciela dzieci 7-10-letnichz dwóch względów. Po pierwsze, autorkę rozprawy interesuje ten etap kształceniaoraz wszystkie dotychczasowe jej studia dotyczą wyłącznie edukacji wczesnoszkolnej.Po drugie, praca z dziećmi młodszoszkolnymi, u których rozwinięte jest myśleniesynkretyczne, sytuacyjne oraz pamięć mimowolna, wymaga specyficznychmetod pracy z nimi i adekwatnego przygotowania nauczycieli. ; Pracy tej przyświecają dwa podstawowe cele: teoretyczny i praktyczny. Pierwszycel realizujemy poprzez teoretyczną systematyzację wiedzy z obranej dziedzinyi uzyskanych wyników badań empirycznych o możliwościach, zakresach i obszarachkształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej. Dzięki temuracjonalnie i skutecznie rozwijamy teorię naukową, stanowiącą podstawę praktycznegodziałania. Natomiast cel praktyczny wynika z uogólnień pozyskanych wynikówbadań własnych i zastosowania ich w bezpośrednim działaniu pedagogicznym (z wstępu).

Abstract:

Creativity of early school teachers is possible because everyone carries out ordinary intellectualopearions. Creativity expands the frames of our lives, making a human being unique andcheerful and it enables to reach valuable values of development, which conteracts negativesymptoms of contemporary civilisation. ; This paper has two basic goals: theoretical and practical ones. The former is realisedthrough theoretical systematization of knowledge in a chosen area and results of empiricalresearch into possibilities, ranges and areas of teachers? education within pedagogicalcreativity. Owing to this a scientific theory is rationally and efffectively developed and thetheory becomes the basis for practical activities. The practical goal results from generalizingthe results of own research and applying them in direct pedagogical activities.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2009

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego