Object

Title: Szlachta dawnego księstwa głogowskiego według tablic wasalnych z 1752 r. = The gentry of the historic Duchy of Głogów according to vassal plaques from 1752

Creator:

Konopnicka, Małgorzata

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Abstract_pl:

Podstawowa wartość tablic wasalnych polega na przedstawieniu i ocenie ogółu szlachty za pomocą jednolitych kryteriów. Oprócz pierwszoplanowych konstatacji demograficznych, dotyczących dynamiki wzrostu grupy i np. modelu rodziny szlacheckiej, tablice dzięki zawartym w nich ważnym danym socjalno-strukturalnym umożliwiają m.in. stworzenie mapy własności szlacheckiej w obrębach powiatów śląskich, ustalenie dyferencji terytorialnych lub regionalizacji funkcjonalności szlacheckiej,pozwalają na stwierdzenie rodzaju i stopnia zaangażowania tej grupy w życie publiczne państwa pruskiego lub mówią o jej aktywności poza granicami monarchii. ; Są podstawowym źródłem w wyznaczaniu dróg karier szlacheckich. Brak danych dotyczących wartości materialnych poszczególnych dóbr osłabia nieco walor źródła, podobnie jak niedostatek informacji o małżonkach uniemożliwia określenie kształtu szlacheckiej polityki matrymonialnej.

Abstract:

The plaques are the significant source in defining the socio-political structure of the Silesian gentry. They allow among others to create a map of gentry estates, the type and level of engagement of this group in public life of the Prussian country or they say about its activity beyond the borders of monarchy. They are the basic aid in defining ways of noble career in Prussian reality.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58371

Pages:

287-304

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information