Object structure

Creator:

Górka, Ewelina

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Wartości moralne i estetyczne na łamach paryskiej "Kultury" = Moral and esthetic values in the Parisian "Kultura"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

"Kultura" (paryska) - czasopismo ; wartości moralne ; wartości estetyczne ; Parisian "Kultura" ; moral values ; esthetic values

Abstract_pl:

"Kultura", czasopismo wydawane od 1947 roku przez Instytut Literacki w Paryżu, była dziełem Redaktora Jerzego Giedroycia. Na jego łamach ukazywały się artykuły o charakterze politycznym, ale również teksty autorstwa czołowych pisarzy polskich, między innymi Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i innych, które podnosiły jej zasługi na polu literackim. Pisarze publikujący w "Kulturze" w 1953 roku zajmowali się zróżnicowaną tematyką. ; W niniejszym artykule dokonano analizy wybranych tekstów o tematyce literackiej, estetycznej i poetyckiej. Najczęściej wskazywanymi wartościami były wartości moralne (wolność, godność ludzka, szacunek dla człowieka, tolerancja, odwaga, solidarność, bohaterstwo) i estetyczne (piękno, harmonia, ład, artyzm, uroda). Ponadto artykuły publikowane w "Kulturze" miały odniesienie do publikacji wydawanych w ramach "Biblioteki Kultury", serii zapoczątkowanej przez Redaktora w 1953 roku.

Abstract:

"Kultura", a journal published from 1947 by Instytut Literacki in Paris, was founded by Redactor Jerzy Giedroyc. On its pages were published mainly political articles, but also texts the main known Polish writers, eg. Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński and the others. Writers, who are published in "Kultura" in 1953, prepared their texts about different topics. ; In this draft, literacy, esthetic and poetics articles were analysed. The most often figured values were moral (freedom, human dignity, esteem, tolerance, courage, solidarity, heroism) and esthetic (beauty, harmony, order, artism, charm) values. In additional, articles published in "Kultura" were related to publications from "Biblioteka Kultury" (Library of Kultura), a serie founded by Redactor in 1953.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

57-68

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego