Object

Title: Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie "Ateneum Kapłańskie" (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939) = Socio-moral values in the journal "Ateneum Priest" (on the example of the articles of Fr Stefan Wyszynski from 1932-1939)

Creator:

Baron, Marek

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Abstract_pl:

We wprowadzeniu przybliżam, pod kątem omawianego tematu, sylwetkę ks. Stefana Wyszyńskiego. Zapoznaję z czasopismem "Ateneum Kapłańskie", w którym w latach1932-1939 ks. Wyszyński pełnił funkcję redaktora naczelnego. Zakreślam i uzasadniam wybór obszaru badawczego. Wyznaczam zasadniczy cel pracy, którym jest określenie o jakie wartości społeczno-moralne zabiegał, a które antywartości piętnował ks. Stefan Wyszyński. ; W rozwinięciu przedstawiam analizę artykułów ks. Wyszyńskiego o tematyce społeczno-moralnej. Dotyczą one wpływu prasy na wychowanie młodego pokolenia, wartości rodziny, ówcześnie istniejącej warstwy chłopskiej oraz negatywnego oddziaływania zjawiska bezrobocia. Pojawiające się w kontekście wymienionych tematów wartości społeczno-moralne, klasyfikuję na podstawie typologii wartości prof. Jadwigi Puzyniny. ; W zakończeniu podsumowuję, jakie wartości społeczne-moralne były podejmowane przez ks. Stefana Wyszyńskiego w jego pracy naukowej oraz oceniam ich aktualność w kontekście współczesnych trendów.

Abstract:

In the introduction, I am introducing the silhouette of Fr. Stefan Wyszyński. I read the magazine "Ateneum Priest", in which in 1932-1939 Fr. Wyszyński served as editor-in-chief.I specify and justify the choice of research area. I set the basic purpose of the work, whichis to determine what social-moral values he was trying to, and which antidotes ks. StefanWyszyński stigmatized. ; I present an analysis of articles by Fr. Wyszyński on social-moral issues. They concern the impact of the press on the upbringing of the young generation, the value of the family, then the existing peasantry, and the negative impact of unemployment. The socio-moral values that appear in the context of the aforementioned topics are classified based on the typology of prof. Jadwigi Puzynina. ; In conclusion I summarize what social-moral values were taken by Fr. Stefan Wyszyński in his scientific work and I assess their validity in the context of contemporary trends.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58334

Pages:

19-32

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 25, 2022

In our library since:

Mar 24, 2021

Number of object content hits:

119

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/64943

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information