Obiekt

Tytuł: Częstochowa - aksjologiczny obraz miasta promowany w miesięczniku "Jasne, że Częstochowa" = Częstochowa - an axiological image of the city promoted in the "Jasne, że Częstochowa" month periodical

Autor:

Jaros, Violetta

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

rozdział w książce

Współtwórca:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Aksjologiczne, 2

Streszczenie:

Celem niniejszego szkicu jest charakterystyka aksjologicznego obrazu Częstochowy promowanego w miesięczniku "Jasne, że Częstochowa" w świetle działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym i społeczno-gospodarczym, podejmowanych przez różne podmioty, oraz walorów miasta i potencjału jego mieszkańców, prezentowanych w bezpłatnym periodyku, wydawanym przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta, przy czym została ona połączona z opisem struktury pisma jako funkcjonalnego narzędzia marketingu terytorialnego miasta. ; Analiza wykazała, że cele rozwoju aglomeracji zostały skorelowane z odpowiednimi wartościami, które pozwolą zainspirować do działania, zintegrować oraz usankcjonować poszczególne działania przez różne podmioty funkcjonujące w społecznej przestrzeni miasta.

Abstract:

The purpose of this sketch is to characterize the axiological image of Częstochowa promoted in the "Jasne, że Częstochowa" month periodical in the light of cultural and entertainment activities and socio-economic activities undertaken by various entities, as well as the city?s assets and potential of its inhabitants, presented in a free periodical published by the Department of Culture, Promotion and Sport of the City Office, where it has been combined with a description of the structure of the magazine as a functional tool of territorial marketing of the city. ; The analysis showed that the agglomeration?s development goals were correlated with appropriate values that would inspire action, integrate and sanction individual activities by various entities operating in the social space of the city.

Opis:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58317

DOI:

kliknij tutaj, żeby przejść

Strony:

37-55

Źródło:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2022-08-11

Data dodania obiektu:

2021-03-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

81

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/64925

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji