Object structure

Creator:

Grochala, Beata

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Sport czyni ludzi lepszymi - o wartościach w czasopiśmie "Olimpionik" = Sport makes people better - about values in magazine "Olimpionik"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 2

Subject and Keywords:

sport ; ruch olimpijski ; wartości ; czasopismo młodzieżowe ; czasopismo dziecięce ; Olimpic movement ; values ; magazines for children and youth

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wartości krzewione na łamach czasopisma dla dzieci i młodzieży "Olimpionik" wydawanego przez Polski Komitet Olimpijski. W magazynie ukazywane jest piękno sportu, walki, rywalizacji w połączeniu z patriotyzmem, przełamywaniem własnych barier i uczciwym współzawodnictwem.

Abstract:

The article presents values promoted in the "Olimpionik" magazine for children and youth published by Polish Olympic Comitee (PKOl). The magazine presents the beauty of sport, fight, competition combined with patriotism, overcoming your own barriers and fair play competition.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2 ; Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin - zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów - obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo. ; W obecnym tomie wydanym w serii: "Prace Aksjologiczne. Język. Literatura. Kultura" kontynuujemy temat przedstawiony poprzednio (Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra 2018) i prezentujemy artykuły odnoszące się do publikacji, które ukazały się po 1989 roku. Czas transformacji ustrojowej i lata późniejsze to okres, w którym w polskim społeczeństwie doszły do głosu różne propozycje aksjologiczne. Dla wielu z nich znalazło się miejsce w czasopismach analizowanych przez autorów niniejszego tomu (z wstępu).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

27-36

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego