Object structure

Creator:

Burda, Bogumiła

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Zespoły kształceniowe w Sulechowie i ich związki z ziemiami polskimi oraz Łużycami na przełomie XVIII i XIX wieku = Bildungsanstalten in Züllichau und ihre beziehungen zu polnischen gebieten und der Lausitz um die wende des 18. und 19 Jahrhunderts

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Sulechów (woj. lubuskie) - Królewskie Pedagogium ; Züllichau - Königlichen Pädagogium ; Sulechów (woj. lubuskie) - szkolnictwo i oświata ; 18-19 w.

Abstract_pl:

Sulechów - mimo że należał do Brandenburgii - był bardzo otwartym ośrodkiem kształceniowym. Idee tego zespołu szybko docierały do wszystkich tych, którzy chcieli zdobywać wiedzę. Spotykamy tutaj uczniów różnych wyznań, zarówno protestantów (w tym synów pastorów), jak uczniów pochodzenia żydowskiego, a także katolików. Pochodzenie społeczne uczniów było bardzo różne, w Królewskim Gimnazjum Pedagogicznym dużą grupę stanowili synowie szlachty polskiej, mieszczan, synowie dowódców wojskowych czy pastorów. W szkole realnej, która wzór wzięła ze szkół z Berlina czy Wrocławia, naukę pobierali przyszli rzemieślnicy, dzieci oficerów, mieszczan, kupców.

Abstract:

Obwohl Züllichau zu Brandenburg gehörte, war es ein sehr offenes Bildungszentrum. Die ldeen dieser Bildungsstätte erreichten bald alle diejenigen, die das Wissen erwerben wollten. Hier konnte man Schüler verschiedener Konfessionen treffen sowohl Protestanten, darunter auch Söhne der Pastorem, als auch Schüler jüdischer Herkunft und Katholiken. Die gesellschaftliche Abstammung der Schüler war verschieden. Eine große Gruppe im Königlichen Pädagogium bildeten die Söhne der polnischen Adligen und Bürger, der Armeebefehlshaber oder Pastoren. In der Realschule, die sich auf Muster der Schulen in Berlin und Breslau stützte, lernten dagegen künftige Handwerker, Kinder der Offiziere, Bürger und Kaufleute.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

201-207

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego