Object

Title: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie na uniwersytecie we Wrocławiu = Literarisch-Slawische Gesellschaft an der Universität in Breslau

Creator:

Łochowski, Paweł

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Abstract_pl:

Powstanie TLS jest zasługą jedenastoosobowej grupy studentów uniwersytetu. Większość z nich pochodziła z Wielkopolski i brała wcześniej czynny udział w organizacjach patriotycznych i powstańczych. Okazją do utworzenia towarzystwa stał się dekret króla pruskiego z 1835 r., umożliwiający tworzenie związków studenckich "o celach naukowych lub towarzyskich, za pozwoleniem rządu, na określonych przez niego warunkach". Młodzieżowa grupa inicjatywna podjęła w roku akademickim 1835-1836 kroki mające na celu utworzenie filologicznego stowarzyszeniazajmującego się językami słowiańskimi.

Abstract:

Die Gesellschaft, die sich mit der slawischen Literatur beschäftigte, entstand im Jahre 1836 an der knapp 25 Jahre lang tätigen Breslauer Universität. Die im 19.Jh. herrschende Mode, sich zu verschiedenen Vereinen zusammenzuschließen sowie auch die Gunst der Regierungsbehörden machten es möglich, daß die aus Polen herkommenden Studenten eigene Gesellschaft gründen konnten. Sie wurde als "Naukowo-Literackie Towarzystwo" ("Wissenschaftlich-literarische Gesellschaft") eingetragen. lm Namen der Universitüt hatte sie der Chef des Lehrstuhls für Philologie Prof. Jan E. Purkyně betreut.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58260

Pages:

193-199

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information