Object structure

Creator:

Korenda, Karolina

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Zainteresowania badawcze Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego na przykładzie prac publikowanych w "Neues Lausitzisches Magazin" = Forschungsinteresse der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften am beispiel der veröffentlichten Arbeiten im "Neuen Lausitzischen Magazin"

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Górnołużyckie Towarzystwo Naukowe ; "Neues Lausitzisches Magazin" ; Łużyce ; prasa lokalna ; historia ; 19 w.

Abstract_pl:

"Neues Lausitzisches Magazin" był organem prasowym Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu (Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften). Ukazywał się w latach 1821/22-1942 jako rocznik. ; Założycielem i pierwszym wydawcą NLM był Johann Gotthlef Neuman, diakon kościoła św. Piotra i Pawła w Zgorzelcu, sekretarz Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego. Znajdujące się w tytule czasopisma określenie "neues" miało na celu odróżnienie od "Lausitzisches Magazin", tygodnika wydawanego wcześniej przez Dietmana z Lauban. ; Analizując zawartość tematyczną poszczególnych numerów NLM, można zaobserwować zmiany w zainteresowaniach naukowych Górnołużyckie go Towarzystwa Naukowego oraz zmiany modelu prowadzonych badań. Daje to możliwość oceny przemian w warsztacie naukowym badaczy oraz porównania wzoru badań naukowych, który można wyodrębnić w poszczególnych okresach wydawania NLM, z tendencjami obecnymi wówczas w nauce. Na tej podstawie dokonano (umownego oczywiście) podziału okresu ukazywania się NLM na trzy części.

Abstract:

"Neues Lausitzisches Magazin" war ein Presseorgan der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. In den Jahren 1921/22- 1942 galt es als Jahresschrift, wobei es anfangs wegen großer Zahl der bisher nicht veröffentlichten Arbeiten als Vierteiljahresschrift erchien. ; Sein Gründer und erster NLM-Herausgeber war Johann Gotthlef Neuman. Diakon der PeterPaulus-Kirche in Görlitz und Sekretär der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.Die Bezeichung "neucs" im Titel der Zeitschrift hatte zum Ziel, dieses von dem "Lausitzischen Magazin", einer früher von Dietman aus von Lauban herausgegebenen Wochenschrift unterscheidenzu können. ; Wenn man den thematischen lnhalt der einzelnen NLM-Nummer analysiert, sind die Änderungen des wissenschaftlichen lnteresses der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften und die Änderung des Modells der geführten Forschungsarbeiten zu bemerken. Aufgrund dessen lassen sich in diesem Zeitraum, in dem das NLM eschien, drei Teile auszusondern.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

155-161

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego