Object structure

Creator:

Wyder, Grażyna

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Towarzystwo Łużyckich Studentów "Serbowka" w Pradze (1846-1953) = Lausitzer Studenten Gesellschaft "Serbowka" in Prag (1846-1953)

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Towarzystwo Łużyckich Studentów "Serbowka" ; Serbowie Łużyccy ; historia ; 19 w. ; 20 w.

Abstract_pl:

Praska "Serbowka", która odegrała ogromną rolę w odrodzeniu narodowym Łużyczan i stała się szkołą patriotyzmu dla przyszłych działaczy politycznych i kulturalnych, została założona 21 października 1846 roku. Inicjatorami jej powołania byli młodzi łużyccy studenci, katolicy, wychowankowie istniejącego już od 1704 roku Seminarium Łużyckiego, którzy w Pradze przygotowywali się do pracy duszpasterskiej. ; Przyszli duchowni - zdając sobie sprawę z tego, iż znajomość języka wiernych będzie niezbędna w ich przyszłej pracy - chcieli opanować go biegle poprzez samokształcenie. W tym celu postanowiono założyć towarzystwo, w którym mogliby doskonalić język ojczysty oraz poznawać historię własnego narodu i innych narodów słowiańskich.

Abstract:

Die Prager "Serbowka" wurde am 21. Oktober 1846 auf Anregung junger Lausitzer Studenten. Katholiken, Zöglinge des seit 1704 bestehenden Lausitzer Seminars gegründet, die sich in Prag auf ihre seelsorgerische Arbeit vorbereiteten.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

141-147

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego