Object structure

Creator:

Sochacka, Irena

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Wizja rozwoju rolnictwa w działalności Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego w Zgorzelcu = Die vorstellung der Entwicklung der landwirtschaft in der Tätigkeit der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Łużyce Górne ; Górnołużyckie Towarzystwo Naukowe ; Rolnictwo - ekonomika - 18 w. ; historia - 18 w.

Abstract_pl:

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej na Górnych Łużycach w drugiej połowie XVIII wieku, omówienie przyczyn powstania i głównych celów działania Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego, a w szczególności pokazanie aktywności intelektualnej i praktycznej członków Towarzystwa dotyczącej rozwoju gospodarki rolnej na ojczystej ziemi.

Abstract:

Ziel dieser Skizze ist es, die sozioökonomische Situation in der Oberlausitz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts darzustellen, die Gründe für die Gründung und die Hauptziele der Oberlausitzer Wissenschaftlichen Gesellschaft zu erörtern und insbesondere die intellektuellen und intellektuellen Gegebenheiten aufzuzeigen praktische Tätigkeit der Mitglieder der Gesellschaft in Bezug auf die Entwicklung der Agrarwirtschaft auf ihrem Heimatland.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

99-109

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego