Object structure

Creator:

Pałys, Piotr

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Title:

Próby utworzenia w Zgorzelcu w latach 1946-1948 gimnazjum łużyckiego = Versuche der Errichtung eines Lausitzer Gymnasiums in den jahren 1946-1948 in Zgorzelec (Görlitz)

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

Łużyce - szkolnictwo ; historia ; po 1944 r.

Abstract_pl:

Na początku 1946 r., w odpowiedzi na falę powojennego zainteresowania Łużycami, w Polsce pojawił się pomysł utworzenia równoległych zajęć dla młodzieży łużyckiej w liceum w Zgorzelcu. Dzięki staraniom polskich przyjaciół z Łużyc rząd zapewnił fundusze na stypendia studenckie oraz na remont przeznaczonej dla nich szkoły z internatem. Wiodącymi przedmiotami w gimnazjum łużyckim miały być matematyka i fizyka. ; "Domowina" zaczęła szukać uczniów do przyszłej szkoły. Pierwszy rocznik miał liczyć 25 osób a lekcje miały rozpocząć się we wrześniu 1947 roku. Jednak nauczyciele i uczniowie mieli trudności z otrzymaniem wiz wjazdowych, co przyczyniło się do nieotwarcia szkoły w zaplanowanym terminie. Tych przeciwności przez wiele miesięcy nie dało się pokonać. ; W marcu 1948 r. parlament kraju związkowego Saksonii uchwalił tak zwaną ?ustawę łużycką?, która pozwalała Łużyczanom powoływać szkoły i wykładać w nich język łużycki. W związku z tym sprawa utworzenia w Zgorzelcu gimnazjum łużyckiego ostatecznie straciła na aktualności.

Abstract:

Anfang 1946 erschien in Polen auf der Welle des Nachkriegsinteresses für Lausitzer frage eineIdee der Errichtung von parailelen Klassen für die Lausitzer Jugend in einem Gymnasium inZgorzelec. Dank Bemühungen polnischer Lausitz-Freunde sagte die Regierung Finanzmittel fürdie Schülerstipendien und für die Renovierung eines für sie bestimmten Internats zu. ; Die Leitfächer im Lausitzer Gymnasium soliten Mathematik und Physik sein. lm April 1947 begannDomowina die Schüler für die künftige Schule zu suchen. Die erste, 25 Personen zählendeKlasse sollte mit dem Unterricht im Septernber 1947 beginnen. Jedoch die Lehrer und dieSchüler hatten Schwierigkeiten, um das Einreisevisum zu bekommen, was die Eröffnung derSchule im vorgesehenen Termin hinderte. Diese Widrigkeiten blieben auch in weiteren Monatenunüberwindlich. Trotzdem verschoben die polnischen Behorden den Eröffnungstermin für den Herbst 1948. Da aber der Landtag Sachsen im März 1948 das sog. "Lausitzer Recht" beschloß, verlor die ganze Angelegenheit endgültig an Aktualität.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-97

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego