Object

Title: Możliwości rozwoju życia naukowego na pograniczu śląsko-łużyckim z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego = Entwicklungsmöglichkeiten des wissenschaftlichen lebens im Grenzraum Schlesien-Lausitz und ausnutzung des modernen Informatikssystems

Creator:

Korbicz, Józef

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Jaworski, Tomasz - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Abstract_pl:

Problem rozwoju życia naukowego na pograniczu omawia się przede wszystkim z punktu widzenia zielonogórskiego środowiska naukowego. W skrótowym ujęciu przedstawia się stosunkowo krótką historię, bo zaledwie pięćdziesięcioletnią, tworzenia zielonogórskiego środowiska naukowego. Opisuje się początki szkolnictwa wyższego, czyli powstanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej, później Wyższej Szkoły Pedagogicznej, które w 2001 roku łącząc się utworzyły Uniwersytet Zielonogórski. ; W dalszej części omawia się istniejącą ogólnokrajową sieć komputerową oraz zasady budowy nowej i nowoczesnej infrastruktury informatycznej PIONIER na potrzeby nauki w Polsce. Włączenie Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN do sieci PIONIER do końca 2002 roku stworzy naszemu środowisku naukowemu ogromne szanse korzystania z zaawansowanych usług sieciowych, zarówno przy współpracy krajowej, jak i międzynarodowej. ; Nowoczesna struktura informatyczna pogranicza w ujęciu regionalnym otwiera nowe możliwości współpracy naukowej, gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej. Daje możliwość tworzenia regionalnej społeczności informacyjnej, która już dzisiaj decyduje o rozwoju gospodarczym i sukcesie w międzynarodowej konkurencji. Pokazuje się, że nowoczesna struktura informatyczna zajmuje kluczowe miejsce w rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Abstract:

Die Frage der Entwicklung des wissenschaftlichen Lebens in dem Grenzraum wird vor allem aus dem Standpunkt der Grünberger Wissenschaft besprochen. Man zeigt im Überblick die relativ kurze, denn nur fünfzigjährige Geschichte des Grünberger wissenschaftlichen Milieus, und zwar von den Anfängen der Hochschulbildung d.h. Gründung der Ingenieurhochschule und später der Pädagogischen Hochschule, die sich 2001 zusammengeschlossen haben und aus denen die Universität zu Zielona Góra entstanden ist. ; Im weiteren Teil bespricht man das bestehende, das ganze Polen umfassende Computernetz und Bauprinzipien neuer moderner Informatikinfrastruktur PIONIER für die Bedürfnisse der polnischen Wissenschaft. Der Anschluß der Grünberger städtlichen Computernetzes ZielMAN an das PIONIER-Netz bis Ende 2002 bietet unseren Wissenschaftskreisen die Möglichkeiten die ausgebauten Netzdiestleistungen sowohl in der inländischen als auch internationalen Mitarbeit nutzen zu können. ; Die moderne Informatikinfrastruktur des Grenzraums in der regionalen Auffassung eröffnet die neuen Möglichkeiten der Mitarbeit im Bereich der Wissenschaft. Wirtschaft, Kultur und Bildung. Es wird die Möglichkeit gegeben, die regionale informative Gemeinschaft zu bilden, die schon heute über diewirtschaftliche Entwicklung und den Erfolg in der internationalen Konkurenz entscheidet. Es wird darauf hingewiesen, dass die moderne Informatikstruktur einen wichtigen Platz in der Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaft einnimmt.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58243

Pages:

21-31

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information