Object structure

Creator:

Hernik-Młodzianowska, Monika

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

"Die Tribute von Panem" - zur Adaption des ersten tesli der Roman trilogie von Suzanne Collins = "The Hunger Games" - on the ada ptation of the first part of Suzanne Collins`s trillogy

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Collins, Suzane (1962- ) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na relacji między literackim oryginałem a filmową wersją powieści "Igrzyska śmierci" Suzanne Collins. Głównie na kwestii technik filmowych, które zostały wykorzystane do zastępowania technik narracyjnych na ekranie filmowym. W artykule porównano mikro- imakrostruktury filmu i powieści, aby pokazać różnice między nimi. Autorka analizuje rolę narratora w powieści, aby pokazać, jak można go "zastąpić" w filmie.

Abstract:

The paper focuses on the relation between the literary original and the film version of the successfulall-ages novel "The Hunger Games" by Suzanne Collins. The main issue is not the quality of the film inrelation to the novel. The paper focuses basically on the question of cinematic techniques which wereused to replace the narrative techniques on the movie screen. The paper compares the micro- andmacrostructure of both film and novel to show the differences between them. The author analysesthe role of the narrator in the novel to show how he can be "replaced" in the film. The paper alsoanalyses the form of the adaptation of the first part of "The Hunger Games".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredKul_Her2r13

Pages:

233-245

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego