Object

Title: Pani Dalloway spotkanie ze śmiercią. O filmowej interpretacji powieści Virginii Wolf = Mrs Dalloway`s encounter with death. On the film interpretation of Virginia Wolf`s novel

Creator:

Kubasiewicz, Mirosława

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Abstract_pl:

Proza Virginii Woolf jest dużym wyzwaniem dla twórców filmowych ze względu na skupienie się na wewnętrznym życiu bohaterów, a nie ich rzeczywistości zewnętrznej. Portret tytułowej postaci "Pani Dalloway" nie jest bezpośredni - autorka, kierując się przekonaniem, że życie ludzkie jest"świetlistą aureolą, półprzezroczystą kopertą" - wskazuje, iż pełnej prawdy o nim nie da się nigdy uzyskać. ; Technika strumienia świadomości szeroko stosowana przez Woolf nie przekłada się łatwo na język filmowy, a mimo to trzy jej powieści zostały zaadaptowane na potrzeby ekranu. Wśród nich jest"Pani Dalloway", w reżyserii Marleen Gorris z 1997 roku. ; Clarissa Dalloway ukazana jest jako osoba świadoma przemijalności ludzkiej egzystencji oraz metafizycznej samotności. Ale jest też osobą, która widzi piękno w życiu codziennym; dlatego wydaje przyjęcia - jest jej "ofiarą" za życie, które kocha. W ciągu około jedenastu godzin, które obejmuje opowieść, Clarissa nie tylko przygotowuje i urządza przyjęcie, ale także kontempluje swoje życie. ; Przez cały dzień jej myśli wracają do młodości, ma bardzo silne poczucie upływającego czasu i przeżywa moment skrajnego strachu; co więcej, nieoczekiwanie ją odwiedza Peter Walsh, którego miłość odrzuciła, gdy byli młodzi. Wszystko to jest etapem przygotowań do tego, co wydarzy się wieczorem. Na przyjęciu Clarissa słyszy o samobójstwie młodego mężczyzny. ; Ta konfrontacja ze śmiercią ma na nią ogromny wpływ. Czuje się zdruzgotana, ale wkrótce jej rozpacz zmienia się w siłę, która pozwala jej zaakceptować własną skończoność i stawić czoła życiu; teraz jest pewna słuszności swoich wcześniejszych decyzji i, co najważniejsze, tego, kim jest.

Abstract:

The prose of Virginia Woolf poses a great challenge to film makers due to its focus on the innerlives of the characters rather than their external reality. Woolf `s portrait of the eponymous characterof "Mrs Dalloway" is not direct - she draws it obliquely, following her conviction that human life is"a luminous halo, a semi-transparent envelope" and so the full truth of it can never be gained. ; The technique of stream of consciousness used extensively by Woolf does not translate easily into thefilm language, and yet three of her novels have already been turned into films. Among them there is"Mrs Dalloway" , adapted by Marleen Gorris (director) and Eileen Atkinson (script writer) in 1997. Thefilm portrait of the novel`s heroine invites an existential interpretation. ; Clarissa Dalloway is show as a person aware of contingency and transitoriness of human existence, and of human metaphysical solitude. But she is also a person who sees beauty in everyday life; that is why she gives parties - they are her "offering" to life which she loves. In about eleven hours which the story spans, Clarissa not only prepares and hosts the party but also contemplates her life. ; All day long her thoughts return to her youth, she has a very strong sense of the passing of time, and experiences a moment of extreme fear; what is more, Peter Walsh, whose love she rejected when they were young, unexpectedly pays her a visit. All this is a preparation stage for what is going to happen in the evening. At the party Clarissa hears about the suicide of a young man. ; This confrontation with death has a tremendous effect on her. She feels devastated but soon her despair changes into strength which makes it possibile for her to accept her own finitude and to face life; now she is certain of the rightness of her past decisions and, most importantly, of who she is.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58232

Pages:

145-157

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information