Object structure

Creator:

Radziszewski, Stefan

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

Aromat zbrodni ("Pachnidło" Toma Tykwera i "Jasminum" Jana Jakuba Kolskiego) = The aroma of crime ("Perfume" by Tom Tykwer and "Jasminum" by Jan Jakub Kolski)

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Süskind, Patrick (1949- ) ; "Pachnidło" ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Przedmiotem opracowania jest powieść Patricka Süskind "Pachnidło", nakręcona w dwóch wersjach: Toma Tykwers`a "Pachnidło" i Jana Jakuba Kolskiego "Jasminum". Jean Baptiste Grenouille, główny bohater "Pachnidła", to genialny artysta i przestępca szukający doskonałości, który popełniając samobójstwo, niesie negację ludzkości. Brother Health, jedna z postaci "Jasminum", jest pokornym iciężko pracującym mnichem, któremu Boża Opatrzność udziela łaski mistycznej świętości. ; Oba utwory - literackie i kinematograficzne - można analizować na trzech płaszczyznach: poszukiwań magicznej mikstury; głodu miłości, który towarzyszy każdemu człowiekowi; losu jako siły kształtowania życia ludzkiego. Niezależnie od interpretacji, wspólny mianownik tych dwócharcydzieł to teza, że każdy jest artystą, a jego życie można odczytać jako dzieło sztuki. Pięknojako kategoria estetyczna nie jest zdeterminowana etycznie: może nim być zarówno droga do świętości, jak droga do przestępstwa.

Abstract:

The subject of the study is the novel by Patrick Süskind "Perfume", filmed in two versions: TomTykwer`s "Perfume" and "Jasminum" by Jan Jakub Kolski. Jean Baptiste Grenouille, the main charakter of "Perfume", is a brilliant artist and felon looking for perfection who, by committing suicide, carries out the negation of humanity. Brother Health, one of the characters of "Jasminum", is a humble and hard-working monk, on whom the grace of mystical holiness is bestowed by the Divine Providence. ; Both works - the literary and the cinematographic - can be analyzed in three directions: the searchfor a magical potion; the hunger for love which accompanies every human being; the fate as a forceshaping human life. Regardless of the interpretation, the common denominator of these twomasterpieces is the thesis that everyone is an artist, and his life can be read as a work of art. Beautyas an aesthetic category is not ethically determined: it can be a path to holiness, while it can also bea path to crime.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-144

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego