Object structure

Creator:

Mikiciuk, Elżbieta

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

"Łagodna" Fiodora Dostojewskiego w wizji filmowej Mariusza Trelińskiego = "A Gentle Creature" by Fyodor Dostoyevsky as a film vision directed by Mariusz Treliński

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Dostojewski, Fiodor Michajłowicz (pisarz rosyjski; 1821-1881) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Tekst jest próbą spojrzenia na "Łagodną" w reżyserii Mariusza Trelińskiego jako na filmową interpretację, twórcze odczytanie opowiadania Fiodora Dostojewskiego. Jest więc analizą filmu, dokonywaną nie w oderwaniu od jego literackiej podstawy (inspiracji), ale właśnie w powiązaniu z nią, a zatem badającą relację między literaturą a filmem, kwestię przekładu intersemiotycznego, ale także zwracającą uwagę na kontekst społeczno-kulturowy, w którym są osadzone (oraz odczytywane lub oglądane) oba dzieła.

Abstract:

This article analyzes "A Gentle Creature" - a short story by Fyodor Dostoyevsky - as a film adaptationdirected by Mariusz Treliński, taking up the issue of intersemiotic translation. It also explores relationsbetween literature and film, such as narrative matters, time, space, the character concept and theways to express literary reality using cinematic methods. It brings up the social and cultural contextsin both mediums as well. ; In the film by Treliński, the main character-narrator`s dramatic monologue, full of tension, often serves as a substitute for silence, meanwhile showing the impossibility of communication. The characters` desperate solitude, their incapability to express love (no matter how much they yearn for understanding and closeness) gains not only psychological depth in the film but is also presented with the help of metaphorical devices (a puppet theatre, a trembling chandelier or a broken dish). The protagonist`s confession, which includes violent accusations of the female character, is turned into a calm, contemplative story dominated by the atmosphere of sorrow and resignation, but also by the forgiveness and compassion for the two miserable people.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

83-101

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego