Object structure

Creator:

Zwolińska, Barbara

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

"Filmowy "Tatarak" Andrzeja Wajdy jako adaptacyjny tryptyk = Andrzej Wajda's "Sweet Rush" as a triptych film adaptation

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

W tym artykule interesuje mnie szczególny typ adaptacji filmowej reprezentowanej przez "Tatarak" autorstwa Andrzeja Wajdy. Wyjątkowość tej adaptacji polega na wykorzystaniu i kontaminacji czterech źródeł literackich: opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza, "Nagłego wezwania" - opowiadania Sándora Márai i jego dramatu "Przygoda" oraz intymnych pism Krystyny Jandy, która gra główną rolę. Można dodać jeszcze jeden utwór, "Godzinę myśli" Juliusza Słowackiego, cytowany w opowiadaniu Iwaszkiewicza. Źródła te, ciekawie połączone, łączy wspólny temat (śmierci i erotyzmu) oraz klimat zmysłowości i melancholii, wpleciony w tkankę filmu.

Abstract:

In this article I am interested in a particular type of film adaptation represented by "Sweet Rush" by Andrzej Wajda. The uniqueness of this adaptation is the use and contamination of four literary sources: Jarosław Iwaszkiewicz's stories, "Sudden Call" - a story by Sándor Márai and his drama "Adventure" as well as intimate writings of Krystyna Janda, who plays the lead character. One more piece may be added, "An Hour of Thought" by Juliusz Słowacki, cited in the short story "Sweet Rush" by Iwaszkiewicz. These sources, interestingly combined, share a common theme (of death and eroticism) and the climate of sensuality and melancholy, woven into the fabric of the film, played out in the Vistula outdoors, forming as it were the mental landscape of the characters' experiences.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

65-80

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego