Object

Title: "Olśnienie w niespokojnym niebie wieszcza". "Pan Tadeusz" Ryszarda Ordyńskiego (1928) - perspektywa wirtualnego odbiorcy = "Illumination in the turbulent sky of the poet". Ryszard Ordyński's film "Sir Thaddeus" (1928) - a virtual viewer's perspective

Creator:

Kopczyński, Krzysztof

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Abstract_pl:

Odkrycie w 2006 roku i cyfrowa rekonstrukcja kolejnych fragmentów kopii filmu "Pan Tadeusz" z 1928 roku, niemej adaptacji eposu Adama Mickiewicza z 1834 r. powstałejz okazji 10-lecia odzyskania niepodległości, daje widzom szansę przyjrzenia się jej ponownie. ; Autor artykułu zastanawia się nad sensem porównywania tego filmu do największych dokonań kina lat dwudziestych XX wieku i rozmyśla nad przyczynami pozytywnego odbioru dzieła przez pierwszych odbiorców. Jego zdaniem sukcesu filmu należy doszukiwać się, biorąc pod uwagę kontekst kultu Mickiewicza, a nie stricte merytoryczne wartości produkcji.

Abstract:

The discovery in 2006 and a digital reconstruction of successive fragments of a copy of the 1928 film "Pan Tadeusz" ("Sir Thaddeus"), a silent film adaption of Adam Mickiewicz's epic poem of 1834 created for the 10th anniversary of independence, will give audiences a chance to examine the adaptation's premises once more. ; The author of the article contemplates the sense in comparing the film to the greatest achievements of 1920s cinema and ponders the reasons behind the positive reception of the work by its first audiences. In his opinion, the film's success ought to be sought within the context of the cult of Mickiewicz, and not strictly in the merits of the film.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58225

Pages:

19-34

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information