Object structure

Creator:

Colonna-Kasjan, Daniela

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Specyfika kształcenia w zakresie muzykoterapii = Educational Benefits within the Field of Music Therapy

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

proces kształcenia ; muzykoterapia ; umiejętności muzyczne ; kompetencje społeczne ; educational process ; music therapy ; musical skills ; social competences

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kształceniem muzykoterapeutów. Istotną rolę w edukacji muzykoterapeutów pełni poziom kompetencji muzycznych, ale niemniej ważny jest poziom kompetencji społecznych, poziom wiedzy ogólnej, poziom doświadczeń związanych z obcowaniem z wytworami kultury. ; Wiedza i umiejętności muzykoterapeuty determinują jakość nawiązywanych relacji terapeutycznych i wywierają wpływ na efekty prowadzonych sesji muzykoterapeutycznych Wszechstronne wykształcenie, uzupełnione praktyką kliniczną, umożliwia podjęcie pracy w zawodzie i wykorzystanie muzyki w działaniach ukierunkowanych na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Abstract:

The article presents matters related to education with the field of music therapy. When it comes to the educational functions, music therapy plays an important role when it comes to developing not only musical competence but also social competence, the level of general knowledge and level of experience related to communig with cultural knowledge and awareness. ; The knowledge and skills of a music therapist determine the quality of therapeutic bonds as well as the effectiveness of music therapy sessions. A versatile education that is supplemented by clinical practices grants better oppurtunities for finding a profession that will utilize those skills into helping others.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

223-237

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego