Object

Title: Kantorowskie inspiracje w spektaklu muzyczno-ruchowym Magdaleny Owczarek pt. "Pars pro toto" = Inspirations by Kantor in the "Pars pro toto" musical-choreographic performance of Magdalena Owczarek

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Group publication title:

Konteksty kultury...

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje najważniejsze źródła inspiracji twórczego procesu kreowania dwuczęściowego spektaklu muzyczno-ruchowego ?Pars pro toto?, który powstał w Akademii Muzycznej w Łodzi, na kierunku rytmika. Był to, prawdopodobnie, pierwszy w historii polskiej rytmiki pełnowymiarowy autorski spektakl przygotowany na uczelni muzycznej. Dla studentów udział w procesie tworzenia spektaklu teatralnego to niezwykłe doświadczenie, jakże różne od codziennych wykładów i ćwiczeń. ; Premiera ?Pars pro toto I? i ?Pars pro toto II? odbyła się 31 października 2017 r. na scenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi. ; Tadeusz Kantor (1915-1990) to jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX w. Awangardowy twórca działający na wielu obszarach sztuki. Malarz, scenograf, happener, teoretyk sztuki, autor licznych manifestów i tekstów o sztuce, a przede wszystkim wybitny twórca teatralny. Autor słynnych spektakli, takich jak: ?Umarła klasa?, ?Wielopole, Wielopole?, ?Nigdy tu już nie powrócę?, ?Dziś są moje urodziny?. Andrzej Wajda powiedział, że teatr śmierci i ?Umarła klasa? Kantora to największe dzieła teatralne, jakie powstały w XX wieku. ; Tadeusz Kantor, jego idee, twórczość plastyczna, teatralna i parateatralna miały znaczący wpływ na artystyczny kształt ?Pars pro toto?. W trakcie pracy nad spektaklem Kantor pojawiał się wielokrotnie i inspirował w różny sposób. Jego idee miały wpływ na tworzenie scenariusza, budowanie konstrukcji widowiska i jego przesłania, także na opracowanie scenografii, dobór rekwizytów i działania ruchowe. Nie były to inspiracje wprost, które miałyby spowodować powstanie spektaklu naśladującego przedstawienia autora ?Umarłej klasy?. ; Materiałem muzycznym w spektaklu ?Pars pro toto? są utwory związane z szeroko pojętym obszarem minimalizmu, skomponowane w XX i XXI wieku, zarówno kompozytorów polskich - Tomasza Sikorskiego i Zygmunta Krauzego - jak i obcych - Jóhanna Jóhannssona, Arvo Pärta, Johna Cage'a, Maxa Richtera i Gavina Bryarsa. ; Na potrzeby spektaklu przygotowano 14 interpretacji ruchowych. Jego fragmenty prezentowane były na żywo na dwóch międzynarodowych konferencjach w Łodzi, a filmowe rejestracje wybranych ze spektaklu ruchowych interpretacji w Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Polsce.

Abstract:

The article presents the most important sources of inspiration for the creative process of creating a two-part musical-choreographic performance ?Pars pro toto?, which was created in the Academy of Music in Łódź, in the field of eurhythmics. It was probably the first full-scale author's performance in the history of Polish eurhythmics prepared at the Academy of Music. For students, participating in the process of creating a theater performance is an extraordinary experience, so different from everyday lectures and exercises. ; The premiere of ?Pars pro toto I? and ?Pars pro toto II? took place on October 31, 2017 at the Concert Hall of the Academy of Music in Łódź. ; Tadeusz Kantor (1915-1990) is one of the most prominent Polish theatre makers of the 20th century. The avant-garde artist who was active in many fields of art. Painter, set designer, performer, art theoretician, author of manifestos and texts on art, but first of all an outstanding theatre artist. The author of famous performances, such as ?The Dead Class?, ?Wielopole, Wielopole?, ?I will never return here?, ?Today is my birthday?. Andrzej Wajda said that the Theatre of Death and ?The Dead Class? by Tadeusz Kantor are the greatest theatrical works created in the 20th century. ; Tadeusz Kantor, his ideas, artistic, theatrical and paratheatrical works had a significant impact on the artistic shape of ?Pars pro toto?. While I was preparing my original performance titled ?Pars pro toto?, it was Tadeusz Kantor that frequently came to mind and inspired me in many ways. Kantor's ideas had an impact on the construction of the script, the structure and message of the performance, on stage design, selection of stageprops and movement-related actions. They are not direct inspirations, the ones that would result in a performance imitating Kantor's performances stylistically, as the author of ?The Dead Class? cannot be copied. ; The musical material of the ?Pars pro toto? performance comprises pieces associated with broadly understood minimalism, i.e. the works composed in the 20th and 21st centuries both by Polish composers - TomaszSikorski and Zygmunt Krauze - and by foreign ones, like Jóhann Jóhansson, Arvo Pärt, John Cage, Max Richter and Gavin Bryars. ; There have been fourteen movement interpretations prepared for the performance. Fragments of the spectacle were presented live at two international conferences in Łódź, and film recordings of selected interpretations from the performance - in Canada, Germany, Switzerland and Poland.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57963

Pages:

83-111

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2023

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

131

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/64578

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information