Object structure

Creator:

Czaposki, Michał

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Nauka czytania partytur dla akompaniatorów - pierwszy etap = Learning to read scores for accompanists - introduction

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

akompaniament ; akompaniator ; klucz altowy ; klucz basowy ; klucz mezzosopranowy ; klucz tenorowy ; klucz wiolinowy ; nuta kluczowa ; partia solowa ; partytura ; solista ; tonacja ; transpozycja ; znaki chromatyczne przygodne ; znaki chromatyczne przykluczowe ; accidentals ; accompaniment ; accompanist ; alto clef ; bass clef ; form of clef ; key ; key signature ; mezzo-soprano clef ; score ; solo part ; soloist ; tenor clef ; transposition ; treble clef

Abstract_pl:

Powody studiowania czytania partytur przez akompaniatorów - konieczność dokładnego poznania wykonywanego utworu - umożliwienie synchronizacji wykonania - pomoc przy przeprowadzaniu prób. Przyjęte definicje podstawowych pojęć: partytury (nuty dla zespołu), akompaniamentu (harmoniczne, rytmiczne, barwowe uzupełnienie kompozycji muzycznej albo muzyczne uzupełnienie innych czynności), akompaniatora(muzyk zajmujący się akompaniamentem). ; Akompaniament w utworach solowych z jednogłosowymi włącznie, akompaniament dublujący partię solową - przykłady utworów wokalnych zapisanych na 2 albo 3 liniach. Formy zapisu piosenek uwzględniające oprócz fortepianu gitarę i organy, fortepianowa adaptacja nut na organy Hammonda. Rozpoczynanie odczytywania akompaniowanego utworu od partii solowej jako warunek prawidłowego poznania. ; Decydująca rola tekstu słownego w utworach wokalnych. Dbałość o poprawną wymowę i zrozumienie tekstów obcojęzycznych. Biegła znajomość kluczy C potrzebna do odczytywania partii instrumentów notowanych w tych kluczach i instrumentów transponujących.

Abstract:

Justification for the need to teach accompanist in reading scores - the need to synchronize performance - the need for thorough knowledge of performed piece - the need for pedagogical and rehersal purposes. Defining in the terms of the score (notes for the band),of the accompanist (musician dealing with the accompaniment), of the accompaniment (harmonic, rhythmic or color complement in the musical composition and musical complement of other activities). ; Accompaniment in solo works, including single-voiced ones, accompaniment duplicating the solo part - in the right or left hand. Adaptation of notes for Hammond organ to piano texture. Reading the accompaniment notes of the solo part. Beginning of reading a song from the soloist part as a condition of getting to know the song properly. ; The decisive role of verbal text in vocal works. Care for proper pronunciation and understanding of foreign language texts. Knowledge of C keys as transposition aid

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

25-63

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego