Object structure

Creator:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Wspomaganie komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - przegląd wybranych metod ze wskazówkami w tle = Supporting communication of people with intellectual disabilities - overview of selected methods with background guidance

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

komunikacja ; niepełnosprawność intelektualna ; metody alternatywne i wspomagające ; communication ; intellectual disability ; alternative and supportive methods/techniques

Abstract_pl:

Komunikacja jest niewątpliwie ważnym obszarem życia i funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tekście dokonano przeglądu wybranych metod alternatywnych i wspomagających komunikację tej grupy osób, z uwzględnieniem niepełnosprawności w stopniu głębszym. Zakończenie tekstu stanowi wskazówki określające warunki, jakie powinny być spełnione przy stosowaniu omawianych metod.

Abstract:

Communication is undoubtedly an important area of life and social functioning of people with intellectual disabilities. The text reviews selected alternative and supportive methods/techniques for this group of people,deeper forms of disabilities included). In the final part of the text we have placed a set of indications specifying the conditions that should be met when using these methods/techniques.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

287-307

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego