Object structure

Creator:

Lis-Zaldivar, Anna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Dziecko z wadą słuchu w procesie kształtowania głosu i mowy = Hearing impaired child in the process of forming voice and speech

Group publication title:

Emisja głosu

Subject and Keywords:

dziecko ; głos ; mowa ; utrata słuchu ; wada słuchu ; trening słuchowy ; child ; voice ; speech ; hearing loss ; hearing impairment ; auditory training

Abstract_pl:

Prawidłowy słuch wraz ze sprawnie działającym narządem artykulacyjno-oddechowym, ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym są koniecznymi warunkami powstawania i formułowania głosu, a następnie mowy. W sytuacji uszkodzenia słuchu we wczesnym okresie dzieciństwa, z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić zniekształcenia fonetyczno-artykulacyjne, prowadzące do werbalnych zaburzeń komunikacyjnych. ; Jednym z fundamentalnych działań zapobiegających deprywacji słuchowo-językowej jest trening słuchowy w warunkach naturalnych oraz zaaranżowanych. Wczesne wykrycie wady słuchu oraz systemowa rehabilitacja pomogą kształtować głos i mowę dziecka, a te z kolei uwarunkują rozwój kluczowych dla życia umiejętności i kompetencji.

Abstract:

Normal hearing, correct anatomical structure and well functioning speech and respiratory organs as well as an efficient nervous system are essential (fundamental) in forming voice and speech. In case of early childhood hearing impairment, phonetic-articulation distortions are likely to occur, leading to verbal communication disorders. ; To prevent this, it is necessary to implement auditory training. Early detection of hearing impairment and systematic rehabilitation will help to form a voice and speech of a child, which in turn, determine a proper development of other abilities.

Publisher:

Zielona Góra: Instytut Pedagogiki. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Uniwersytet Zielonogórski

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

223-244

Source:

Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystyczej i terapeutycznej

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego